19. september 2016

Slipp ungdomen til

Ungdomen er framtida i fiskeria, som over alt ellers. Derfor er det helt sentralt at det blir mulig for ungdom å komme inn i fiskeriene. Dersom ei kvote blir så dyr at ungdom ikke har råd til å kjøpe seg inn i fisket er vi på ville veger. Derfor er det kjempeviktg at grunnloven sier at fisken er fellesskapets eiendom.
Det er ikke mange ungdommer i dag som kan kjøpe både båt og kvote. Og med en framtidig strukturering under 11 meter i lukket gruppe, vil det bli enda dyrere å kjøpe kvoter.

I dag går gjennomsnittsalderen for norske fiskere opp. Det er en trussel mot kystkulturen og inntektene som skaper liv i fiskeværa langs kysten. Derfor trengs dette grunnlovsforslaget.