19. september 2016

Folket eier fisken

Havet har i alle tider tilhørt oss alle. Dette er i ferd med å snu. Retten til å fiske samles på stadig færre hender. Noen få redere og finansinstitusjoner tar stadig større kontroll. Prisen for å komme inn i fisket blir stadig høyere. Ungdom som vil bli fiskere har ikke råd. Kystsamfunn med lange tradisjoner og fantastisk fiske utenfor stuevinduet må plutselig bare se på at andre høster av havet og tjener pengene. Derfor foreslår vi at havet skal tilhøre folket, og at de marine ressursene skal komme kystsamfunnene til gode. Dette står allerede i havressursloven, men brytes stadig. Får vi teksten inn i grunnloven, må fiskeripolitikken forandres.

Nå trenger vi din støtte for å få dette til.

Med din underskrift kommer vi nærmere målet om at våre etterkommere kan vokse opp i et land der havet fremdeles er noe vi eier sammen. Der ungdom langs kysten fortsatt kan dra ut og leve av havet. Og der livet langs kysten fortsatt handler om å høste av fisken, krabbene, tanga og taren.

Bli med å ta havet tilbake!

Det er dessverre slik at det er noen få som kontrollerer fisken. Det er ikke et langt sprang fra å ha kontroll med til å eie. Derfor er det viktig å grunnlovsfeste at det er folket som eier fisken.

Torsketrålerne har kontroll med 30% av torsken vår. Disse "eier" kvotene.

 

Navn

 

Sted

Tonn torsk

1

Havfisk/Møgster familien

 

Ålesund

41,738

2

Nergård/Kræmer familien

 

Tromsø

19,813

3

Holmøy familien

 

Sortland

13,600

4

Strand familien

 

Kjerstad

9,050

5

Roaldsnes familien

 

Valderøy

6,637

6

Remøy familien

 

Fosnavåg

6,435

7

Volstad familien

 

Ålesund

4,542

8

Haugen familien

 

Andenes

4,542

9

Giske familien

 

Ålesund

4,280

10

Gjøsund familien

 

Ålesund

4,163

11

Halstensen familien

 

Bekkjarvik

3,984

12

Lerbukt familien

 

Tromsø

3,738

     

Totalt:

122,522

De som har minst kvote har fortsatt mer enn kystflåten har totalt i f.eks Nordkapp kommune eller Båtsfjord kommune. Bør det være slik?

I sommer gikk prisen for en torskekvote i Finnmark opp med nesten en million kroner etter at fiskeriministeren opphevet fylkesbindingene. Jo mer penger som blir involvert i å kjøpe og selge retten til å fiske, jo større er sjansen for at fisken blir privatisert.