19. september 2016

Fisken til lokalsamfunnene

Vi vil alle at havets rikdom skal komme kystsamfunnene og menneskene langs kysten til gode. Når kvotene blir dyre, og sentraliserte vil bankene ta mer av overskuddet og færre steder langs kysten vil nyte godt av verdien av fisken. Vi mener at fisken skal tilhøre kystbefolkninga og skape verdier der.

Dersom en fisker må låne to millioner for å kjøpe ei kysttorskkvote så må fiskaren skape et overskudd på 100 000 for å betale renter til banken. Det er penger som ikke skaper aktivitet i fiskeværa.

Dette er en av grunnene til at SV meiner at vi må unngå at kvotene blir privatisert.

Nå utfordres dette prinsippet, fordi det er skapt et marked med kjøp og salg av kvoter. Med Høyre og Frp i regjering har vi sett et frislipp av kontrollen over fiskeriressursene, og vi har fått en massiv overflytting av fiskekvoter fra mange til noen få, og fra nord til sør. Dette har fått noen til å mene at kvotene også skal ha vern som eiendom. «Kvotebaroner» har blitt et begrep. Fellesskapsmodellen utfordres.

Nå foreslår SV i Stortinget at prinsippet om at det er fellesskapet som eier havet, og at de marine ressursene skal komme fellesskapet til gode, skal inn i grunnloven. Det står allerede i Havressurslova, men i praksis utfordres disse prinsippene stadig mer. En grunnlovsfesting vil være en knefesting av et prinsipp som er avgjørende for at lokalsamfunnene langs kysten fortsatt skal kunne leve av havet. Og det vil være avgjørende for at framtidige næringer i havet skal komme fellesskapet til gode, ikke bare havne i hendene til noen få.