19. september 2016

Bærekraftig fellesskap

Fisken er en fornybar ressurs som har skapt rikdom og arbeid langs kysten i tusenvis av år. Dersom fissken skal fortsette å gje inntekt og arbeid langs kysten må vi fortsette å forvalte fiskebestanden på en bærekraftig måte. Vi mener at det er viktig at fellesskapet skal forvalte fisken i fellesskap for at det skal skje på en bærekraftig måte.

Vi vet at de mindre båtene bruker minst diesel for å fange et kilo fisk. Det er derfor lønsomt for miljøet om kystflåten forblir den viktigste.

Havet gir mange mat på bordet i dag. Det har et eventyrlig potensiale for å fø flere av oss, gjennom nye næringer og arbeidsplasser. Men skal vi leve av havet i fremtiden, må vi vite hvem som eier det. Tradisjonelt har havressursene tilhørt det nasjonale fellesskapet. Vi har forvaltet dem for at de skal vare til evig tid. Høsting har foregått ved at fellesskapet gir private en midlertidig rett til å høste. Fellesskapet har sikret en bærekraftig forvaltning.