TA HAVET TILBAKE. Kampanjen for dette grunnlovsforslaget er over. Takk for at du ville støtte det.

Hvorfor dette grunnlovsforslaget

Go to FOLKET EIER FISKEN.

FOLKET EIER FISKEN.

Forslaget slår fast at fisken og ressursene i havet eies av folket i fellesskap. Disse ressursene skal gi oss mat, verdiskapning og levebrød i evig tid. Da må vi stoppe at disse samles på få hender.

Go to FISKEN TIL LOKALSAMFUNNENE

FISKEN TIL LOKALSAMFUNNENE

De viltlevende marine ressursene har vært grunnlaget for kultur, bosetting og levesett langs kysten vår. Nå utfordres den lokale tilknytningen til fisken. Forslaget sikrer at lokalsamfunnene får ta del i verdiskapingen.

Go to BÆREKRAFTIG FELLESSKAP

BÆREKRAFTIG FELLESSKAP

Fellesskapet er, i samarbeid med fiskere og andre som lever av ressursene, de som sikrer bærekraftig forvaltning og forhindrer allmenningens tragedie – en så tung beskatning av fornybare naturressurser at de ikke makter å fornye seg.

Go to SLIPP UNGDOMMEN TIL

SLIPP UNGDOMMEN TIL

Ungdom som ønsker å bli fiskere møter i dag en stengt dør. Det er skapt et marked med kjøp og salg av kvoter, der prisen for en kvote er skyhøy.

Forslaget

Stortingsvalget høsten 2017 avgjør om det blir vedtatt
Vi trenger din støtte for å skape flertall

«De viltlevende marine ressursene eies av det nasjonale fellesskapet, og skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. Nærmere bestemmelser om forvaltning av marine ressurser fastsettes ved lov.»

«Dei viltlevande marine ressursane er eigd av det nasjonale fellesskapet, og skal bidra til sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. Nærare føresegner om forvaltninga av marine ressursar blir fastsette i lov.»

Last ned og les hele forslaget

  • kontrollere 37,7% av fiskeressursene

  • Det koster nesten 2,5 millioner å kjøpe seg rett til å fiske etter torsk

  • Den minste kystflåten bruker bare 1/5 så mye drivstoff per kg torsk som trålflåten

  • Bare 200 av 10 000 fiskere er under 20 år

Forslagsstillerne

Disse tre står bak forslaget i Stortinget

Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant for SV fra Troms
Den nordnorske kystbefolkninga skal eie fisken, ikke noen få rike redere. Dette handler om rettferdighet og om å holde liv i og utvikle samfunnene langs kysten

Kirsti Bergstø

Stortingsrepresentant for SV fra Finnmark
Finnmark er avhengige av fisken for å holde liv i kysten. Vi kan ikke tillate at noen få personer skal kontrollere disse ressursene.

Audun Lysbakken

Leder i SV og stortingsrepresentant for SV fra Hordaland
For SV er det helt sentralt at fellesskapet skal eie viktige nasjonale ressurser som fisken. Derfor vil SV kjempe for at grunnloven skal slå fast at fisken tilhører oss alle. Det handler om rettferdigeht og lik tilgang til ressursene for alle